Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Thông Tin Công Ty

Kính gửi các anh chị, Liên quan đến một số thông tin chưa khách quan, trung thực, chính xác trên báo chí gần đây về “Sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, Ban TT&TT xin gửi đến các anh chị Nội dung quán triệt của lãnh đạo Tập đoàn về kết luận của Thanh tra Chính phủ  để các anh chị hiểu rõ, phổ biến cho CBCNV và các đối tượng liên quan. Bản chất vấn đề là: Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đã đánh giá cao những thành tích mà Petrovietnam đã đóng góp cho nền kinh tế và sự phát triển của kinh tế đất nước; các vấn đề mà báo chí thông tin “sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Việt nam” thực chất chỉ là thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục sử dụng vốn và không phải thất thoát, không có bất kỳ sai phạm lớn. Với một số thông tin trên báo chí xếp “phân bón” là đầu tư ngoài ngành: đây là thông tin hoàn toàn sai trái vì: –          Về chủ trương: Hai nhà máy Đạm Phú Mỹ và…

THÔNG BÁO   V/v: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012   Kính gửi:                  Quý Cổ đông    Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo-SBD),  thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVFCCo – SBD như sau: ·        Thời gian:                     8h00 – 12h00, ngày 26/03/2012. ·        Địa điểm:                       Hội trường Lầu 12, tòa nhà PVFCCo           43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh ·        Nội dung:    –     Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2011, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.  …

Đối với những con người nghèo quanh năm sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát thì việc có được một mái nhà khang trang là mơ ước của bao người, nhưng không phải ai cũng có điều kiện thực hiện ước mơ đó.