Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Ngày 23/4/2020, Công ty Cổ phẩn Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD (“Công ty SBD”) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội được diễn ra tại Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD, địa chỉ Lầu 6 Tòa nhà PVFCCo số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Đến tham dự buổi họp, về phía Công ty SBD có các ông, bà trong HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 95% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty SBD yêu cầu tất cả Đại biểu, Cổ đông tham dự Đại hội thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2019. Theo đó, các Đại biểu, Cổ đông dự họp ngồi giữ khoảng cách, thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào tham dự Đại hội,…

Trong phiên họp, đại diện Ban Điều hành Công ty SBD đã trình bày trước Cổ đông về báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả giám sát năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2019;  Trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch năm 2020; Thù lao và các khoản phụ cấp của HĐQT, BKS và trình dự toán năm 2020 cũng đã được trình bày tại Đại hội.

Đứng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2020 dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung và Công ty SBD nói riêng, tại Đại hội, Bà Nguyễn Thu Quỳnh – Giám đốc Điều hành đã chia sẻ những khó khăn, thuân lợi và các giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. Sự chia sẻ và thấu hiểu của các Cổ đông được thể hiện qua 100% ý kiến thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty SBD.

Thay mặt Ban Điều hành, Bà Nguyễn Thu Quỳnh – Giám đốc Điều hành Công ty trân trọng gửi lời cảm ơn các Cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến và chia sẻ những khó khăn mà Công ty SBD đang phải đối diện. Cam kết của Ban Điều hành và Người lao động của Công ty SBD sẽ cùng nhau nỗ lực triển khai các giải pháp, tận dụng cơ hội, vượt khó để phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Đại hội kết thúc trong bầu không khí cảm thông và chia sẻ, nụ cười rạng rỡ khi chia tay của các Cổ đông là động lực để Ban Điều hành và toàn thể Người lao động nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi đến bến bờ thành công.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: