Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Vào ngày 22/4/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phẩn Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD (“Công ty SBD”) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.

Tham dự buổi họp có các cổ đông đại diện cho 95% số cổ phần có quyền biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (“BKS”), cán bộ chủ chốt của Công ty.

Trong phiên họp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty SBD đã trình bày: Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2021 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2022.

Năm 2022 được dự kiến tình hình sẽ vẫn có nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, tuy nhiên, Công ty SBD vẫn đặt ra các kế hoạch, mục tiêu cao, và các giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022. Bên cạnh đó, Công ty SBD sẽ tiếp tục đẩy mạnh các công tác như: kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp để đảm bảo lợi nhuận và thu nhập cho Người lao động.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và CBNV Công ty SBD, Bà Nguyễn Thu Quỳnh – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Điều hành trân trọng gửi lời cảm ơn các các cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến và quan tâm chia sẻ về hoạt động của Công ty SBD trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc các khó khăn, thách thức và thực hiện công tác quản trị minh bạch, chuyên nghiệp, Ban Điều hành và Người lao động của Công ty SBD cam kết sẽ cùng nhau nỗ lực triển khai các giải pháp, tận dụng cơ hội, vượt khó, đổi mới để phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Đại hội kết thúc trong bầu không khí cảm thông và chia sẻ, nụ cười rạng rỡ khi chia tay của các Cổ đông là động lực để Ban Điều hành và toàn thể Người lao động nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi đến bến bờ thành công.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: