Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ

 1. Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
 2. Tập đoàn Đất Xanh
 3. Ngân hàng CPTM Ngọai Thương Việt Nam – CN.Tân Định – PGD. Mạc Đĩnh Chi
 4. Ngân hàng TMCP Đại Chúng CN.TP.HCM
 5. Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Phương Nam
 6. Công ty CP Vận Tải Dầu Khí Thái Bình Dương
 7. Công ty Chứng khoán dầu khí-CN TP.HCM
 8. Tổng Công ty CP vận Tải Dầu Khí
 9. Công Ty Tư Vấn Tài Chính SCS Global
 10. Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu  vực  Phía Nam (NASOS)

 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 1. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
 2. Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 3. Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

 

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CO2 HÓA LỎNG

 1. Công ty TNHH Khí công nghiệp Việt
 2. Công ty TNHH TM DV Vận tải Nam Xuân Thống
 3. Công ty TNHH Oxy Đồng Nai
 4. Công ty TNHH SIG Industrial VN
 5. Công ty TNHH Phú Thịnh
 6. Công ty TNHH NPC Nguyễn Phương