Dịch Vụ Khác - PVSBD

Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Dịch Vụ Khác

Chúng tôi luôn có những chuyên gia hàng đầu, một đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm và máy móc chuyên dụng hiện đại; Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về việc thiết kế, thi công, lắp đặt, sửa chữa các loại thiết bị áp lực chuyên ngành khí hóa lỏng như CO2, NH3, LPG, CNG.