Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Bà PHẠM THỊ HÀ

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Năm sinh: 1966
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính.

Quá trình công tác: Bà Phạm Thị Hà đã công tác tại các đơn vị: Nhà máy Thiết bị Giáo dục Trung ương 2; Công ty Xuất nhập khẩu HACOTA; Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM. Bà Phạm Thị Hà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM. Từ tháng 01/2016 đến nay Bà đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị  kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD.


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ